ARCHIWUM

KATECHEZY

W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI

GODZINA 20.00

DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

TRWAJĄ KATECHEZY DLA DOROSŁYCH  I MŁODZIEŻY
ZAPRASZAJCIE SWOICH BLISKICH,  ZNAJOMYCH, SĄSIADÓW.
PAN BÓG MA DOBRĄ NOWINĘ DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA!

POCZĄTKI DROGI 0we wspomnieniach Kiko i Carmen