Nabożeństwa

Majowe Od piątku zapraszamy na nabożeństwa połączone z modlitwą różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Godz. 18.00

J

PIELGRZYMKI

 FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK