Modlitwa Internauty

Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

/ ogłoszenia

/ różne z archiwum

/ inne

 •   Niedziela Palmowa  

  Ho

  san

  na

  Niedziela

  Palmowa

  2011

  ho

  san

  na

  Poświęcenie palm na początku każdej Mszy Św.

   FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

 •   Święte Triduum Paschalne  

   FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / AT WORK

 •   Święto naszej Patronki. 20 maja

   

  Święto Maryi Matki Kościoła

   

  Uroczystością Zesłania Ducha Świętego ściśle związane jest święto Maryi Matki Kościoła. Tytuł to stosunkowo niedawny, choć prawda jest nauczana od tysiącleci.

   

  Cóż to znaczy że Maryja jest Matką Kościoła i w jakim sensie nią jest? Otóż nie jest nią w sensie fizycznym czy psychicznym, tak jak jest Matką Jezu­sa. Nie jest nią też w sensie symbolicznym albo insty­tucjonalnym, tak jak kobieta jest matką okrętu albo jakiejś organizacji, której jest założycielką. Jest Mat­ką Kościoła w sensie duchowym, lecz co to znaczy?

   

  W szukaniu odpowiedzi na to pytanie jest nam pomocna liturgia Kościoła, a konkretnie wspomniane już wcześniej ścisłe powiązanie święta Matki Kościoła z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Kościół ro­dzi się w dniu zesłania Ducha Świętego. Do tego mo­mentu wprawdzie istnieje, począwszy od objawień Jezusa Zmartwychwstałego, ale jest to istnienie podob­ne do życia dziecka w łonie matki. Jest niesamodziel­ny, ukryty z obawy przed Żydami, "nie oddycha", jest żywiony czyimś oddechem, czeka na własne tchnie­nie Ducha...

   

  Można sobie wyobrazić, ile nadziei, ale też i ile wątpliwości, budził ten czas wielkich obiet­nic, ale też i czas długiego czekania na ich spełnienie; i to pośród zagrożeń. Sami z naszego życia duchowe­go znamy takie okresy, trwające niekiedy bardzo długo. Jakże wtedy potrzebny jest ktoś, kto taką ducho­wą drogę przeszedł, jakimż skarbem w takich chwi­lach jest mieć prawdziwego ojca duchowego albo du­chową matkę, który(a) powie choćby tylko tyle: Nie martw się, to normalne, tak działa Bóg, ja też przez to przeszedłem (przeszłam), pamiętam o tobie w modlitwach!

   

   

  Więcej czytaj na deon.pl

  Stanisław Łucarz SJ

   

  Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ źródłem Jej macierzyństwa jest sam Bóg. Bóg jest Ojcem, ale jest też Matką. Zapominamy o tej prawdzie i zamykamy Boga w jednym męskim wyobrażeniu. To tak jakbyśmy mówiąc o człowieczeństwie, chcieli mówić tylko o mężczyznach. Wrażliwość Maryi w Kanie jest wrażliwością samego Boga; obecność przy krzyżu Syna jest obecnością samego Boga. Powinniśmy odkrywać tę prawdziwą Boską miłość, aby zmienić nasz stosunek do kobiet i mężczyzn, aby odzyskać naszą nową i głębszą tożsamość.

   

  O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus”

   kwiecień-maj 2007, s. 211

   

  Powrót na górę

 •   Wielki Tydzień  

 •   Boże Narodzenie  

 •   Pielgrzymki: – WŁOCHY: Pielgrzymowanie

 •   4 rocznica śmierci ks. Prałata Janusza Żyźniewskiego

  „»Wielbi dusza moja Pana«. – Takim słowem zaczynał swoje kapłaństwo, wdzięczny Bogu za jego dar. A widząc dzisiaj to słowo, możemy tak właśnie Boga za całe jego życie uwielbiać. Bo jest na pewno niezwykłym wydarzeniem, że ksiądz może przeżyć na jednym miejscu tyle lat, niemal od początku kapłaństwa, bo pięć lat po święceniach przychodzi do Królikarni. Należy na to patrzeć jak na dzieło Pana Boga, bo to są rzeczy, które z perspektywy widać, że są z Bożego natchnienia”

  Fragment homilii ks. Prałata Walentego Królaka, wygłoszonej podczas uroczystości pogrzebowych Księdza Janusza. Domaniewska, 12.10.2010 r.

 • Imieniny naszej Patronki. 12 września

  ŹRDŁO: CZYTELNIIA BREWIARZ.PL

  Najświętsze Imię Maryi

  12.09.2012 R.

   

  Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

   

  Według przepisów prawa mojżeszowego w piętnaście dni po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia (Kpł 12,5). Według podania Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Nosiła to imię siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 26, 59 itp.).

   

  W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie: Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19, 25), Marię Magdalenę {Łk 8, 2-3; 23, 49. 50), Marię, matkę św. Marka Ewangelisty (Dz 12, 12; 12, 25) i Marię, siostrę Łazarza (J 11, 1-2; Łk 10, 38). Imię to wymawiano różnie: Mariam, Maria, Mariamme, Mariame itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej przypomina się "Pani" i "Gwiazda morza".

   

  Czytaj dalej...

  ___________________________________

   

  Powrót na górę

 • Pamiętajcie o rodzinach... Boże Ciało 2012

  FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / DOM: BOŻE CIAŁO, DOMANIEWSKA 2007

  To nie przypadek, to nie moda!

  Gość Niedzielny, 7.06.2012 / PAP

   

  To nie przypadek, to nie moda na tematykę życia i rodziny, to dramatyczne wołanie o pomoc rodzinom – podkreślił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w homilii wygłoszonej w czwartek na zakończenie procesji Bożego Ciała na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

   

  „Jest to wołanie w Europie i w Polsce bardzo spóźnione. Pesymiści mówią, że jest już za późno na odrodzenie, na odwrócenie tragicznej demografii. Nam nie wolno tak mówić, bo jesteśmy ludźmi nadziei chrześcijańskiej” – apelował kard. Nycz.

   

  Hierarcha zaznaczył, że sytuacja rodziny, dzietności, a w konsekwencji demografii jest prawdziwie dramatyczna i groźna. Ujawniło się to mocno podczas dyskusji nad reformą emerytalną.

   

  Zdaniem metropolity warszawskiego, podstawą tej reformy „musi być odważna, zdecydowana i podjęta natychmiast polityka prorodzinna". "W ubiegłym roku mówiłem o tym, co same rodziny, co chrześcijanie, co Kościół ma do zrobienia w tej dziedzinie. Jest to wielka praca formowania świadomości i sumień rodziców młodych ludzi, powracania do właściwej hierarchii spraw w życiu codziennym, jest to obrona małżeństwa i rodziny tak, jak je przewidział i stworzył Bóg" - mówił kard. Nycz.

   

  Podkreślił jednocześnie, że rodzina jest wielkim polem współpracy Kościoła i państwa, co przypomniał papież Benedykt XVI w Mediolanie.

   

  "Wołam i proszę w imieniu Kościoła o otocznie rodzin wielką troską i wielką pomocą przez państwo, przez samorządy, przez organizacje pozarządowe. Także Kościół ma w tych sprawach wiele do zrobienia. Nie ma dziś żadnej innej sprawy tak priorytetowej jak służba wszystkim rodzinom, a szczególnie wielodzietnym" - zaznaczył metropolita warszawski”

   

 • Święto Dziękczynienia Opatrzności Bożej

  FOT. KRZYSZTOF SŁOMKA / DOM:

  Zaproszenie Arcybiskupa

  do udziału w obchodach

  Święta Dziękczynienia

  Bożej Opatrzności

  Warszawa, 22 maja 2012 roku

   

  Drodzy Bracia i Siostry,

   

  W najbliższą sobotę i niedzielę, 2 oraz 3 czerwca w Warszawie-Wilanowie zgromadzimy się, aby przeżywać już po raz piąty Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności. W sobotnie popołudnie, od godziny 14.00 do godziny 18.00, zapraszam głównie młodych. Czas, który spędzą na Polach Wilanowskich wypełni najpierw ich wspólna zabawa, inspirowana rozpoczynającym się wkrótce Wielkim Turniejem Piłkarskim, a następnie koncert, ewangelizacja i modlitwy. Kulminacyjnym momentem sobotniego spotkania będzie Msza św. o godz. 17.00, którą odprawię wraz z wyświęconymi w tym dniu prezbiterami. Cały sobotni program wpisuje się w duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2013 roku, w dalekim Rio de Janeiro. Serdecznie zapraszam młodzież ze swoimi duszpasterzami i katechetami do wspólnego świętowania i wyśpiewywania Bogu swojej wdzięczności.

   

  W niedzielę, 3 czerwca, o godz. 12.00, kardynał Stanisław Ryłko z Rzymu w asyście licznej grupy księży biskupów z Polski oraz wielu kapłanów przewodniczyć będzie uroczystej Mszy św. sprawowanej przed Świątynią Bożej Opatrzności. Zapraszam Was wszystkich, drodzy Bracia i Siostry, do tej szczególnej wspólnej modlitwy wyrażającej naszą wdzięczność Bogu za wszelkie dobro i łaski, jakimi obdarza naszą Ojczyznę, polskie rodziny, każdego z nas. Po Eucharystii rozpocznie się rodzinna, radosna majówka na przyświątynnym terenie. Serdecznie zachęcam do pozostania i udziału w niej. W niedzielę, 3 czerwca, w całej Polsce przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Moim wielkim pragnieniem jest, aby w tym roku zamknąć stan surowy świątyni, ocieplić i pokryć blachą dach kopuły, a także wykonać znaczącą część prac przy ociepleniu i obłożeniu kamieniem ścian świątyni. Są to jednak bardzo ambitne plany inwestycyjne, a ich realizacja w dużej mierze zależy od otwartego serca i hojności wszystkich ludzi dobrej woli, składających ofiary. Już dziś za każdą złożoną złotówkę składam serdeczne "Bóg zapłać".

   

  Raz jeszcze serdecznie zapraszam do Wilanowa ludzi młodych wraz ze swymi duszpasterzami i katechetami w sobotę, 2 czerwca oraz wszystkich na Mszę św., w niedzielę, 3 czerwca, o godz. 12.00.

   

  Zapraszając Was wszystkich, drodzy Bracia i Siostry, z serca błogosławię.

   

  † Kazimierz Kardynał Nycz

  Arcybiskup Metropolita Warszawski

   

   

  Powrót na górę

   

 • Rozważania Brata Rogera z Taize 

 • José Luis Sánchez del Río

 • Bezpłatna szkoła rodzenia...

  Myślicie, że czekają Was żmudne zajęcia w jeszcze jednej szkole? Ta jest inna. Chcemy przygotować was do wspaniałej przygody - narodzin dziecka.

   

  Zapraszamy wszystkich dla których ważna jest rodzina

  Poznajmy się bliżej - nie taki Wilk straszny...

   

  CENTRUM RODZINY, SZKOŁA RODZENIA JOANNY WILK

  www.centrumrodziny.com centrumrodziny@wp.pl

   

 • Instytut Rodziny

  Nasza placówka zajmuje się zgodną z nauczaniem Kościoła katolickiego metodą leczenia niepłodności (metodą naprotechnogiczną).

   

  Instytut mieści się w pobliżu naszej parafii. Zapraszamy

   

  ul. Miączyńska 69a

  tel. 22 100 64 27

  www.instytut-rodziny.pl
  recepcja@instytut-rodziny.pl

   

 • Komunia Święta

  „Do ręki” zobacz plakat

 • Biblioteka parafialna

  Godziny otwarcia:

   

  niedziela 11.00-13.00;

  wtorek, środa 17.00-19.00;

  czwartek 18.00-20.00.

   

  W Wielkim Tygodniu i w inne święta kościelne przypadające w niedziele lub w zwykły dzień tygodnia biblioteka nieczynna.

  ______________________

   

  BIBLIOTEKA POLECA:

  (zob. Dom: 5/2012, str.21)

  (zob. Dom: 3/2012, str.21)

 • „Chrześcijanin na rozdrożu”

  Guru neomarksizmu, Herbert Marcuse, za cel rewolucji uznawał „całkowite zniszczenie systemu”. W przypadku rewolucji kulturalnej nie dało się tego osiągnąć starymi metodami komunistycznymi. Według niego, efekt rewolucyjny w człowieku zostanie osiągnięty jedynie wówczas, gdy radykalne spuszczenie z uprzęży cielesnych instynktów zdoła zdruzgotać (od stuleci budowane w ludzkiej wrażliwości) hamulce obyczajowe, religijne i moralne.”

   

   

  Ks. Robert Skrzypczak Chrześcijanin na rozdrożu Wydawnictwo WAM,  2011

   

  Spotkanie z ks. Robertem

  (TV Razem)

   

  O książkę pytaj w księgarni parafialnej

  (zob. Dom: 2/2012, str.21)

 • „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”


  Papież Benedykt XVI

  „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”

  Wydawca: Znak

   

  Historyczna prawda i teologiczna medytacja Benedykta XVI o narodzeniu Jezusa

  Prolog do „Jezusa z Nazaretu”.

   

  Benedykt XVI domyka swój cykl książek o postaci i przesłaniu Jezusa. Tym razem Papież opowiada o najbardziej tajemniczym i najmniej znanym okresie Jego życia: narodzeniu i dzieciństwie. Pokazuje Jezusa, który przychodzi na świat w konkretnym miejscu, czasie i rodzinie. Stara się też odpowiedzieć na pytanie: co narodzenie Jezusa oznacza dla mnie?

   

  O książkę pytaj w naszej księgarni parafialnej

  (tel. 69 57 777 67)

   

 • „Hildegarda z Bingen”

   


  „Hildegarda z Bingen”

  Lucia Tancredi

  Wydawca: Promic

   

  Opowieść o życiu świętej Hildegardy, życiu pełnym tajemnicy i mądrości, pióra włoskiej pisarki, autorki biografii św. Moniki. Znana współcześnie jako prekursorka zielarstwa, ta żyjąca w XII wieku benedyktyńska mniszka była osobą o wszechstronnych zainteresowaniach. Zajmowała się poezją i muzyką, botaniką i geologią, prawem, filozofią i teologią oraz oczywiście farmacją i medycyną. Uzdrawiała i leczyła, przez co uważano ją, wielką opatkę z Rupertsbergu i Bingen, stroniącą od włosiennic, nawet za czarownicę. Wizjonerka-mistyczka, prorokini, dla której przyszłość innych nie była żadną tajemnicą. Jej odkrycia przyrodolecznicze przeżywają w naszych czasach prawdziwy renesans.

   

   

  O książkę pytaj w naszej księgarni parafialnej

  (tel. 69 57 777 67)

   

 • „Św. Gemma Galgani”

   


  Autobiografia i Dziennik
  Św. Gemma Galgani

  Wydawca:
  Fundacja Żywe Słowo

   

  Pochodziła z wielodzietnej rodziny aptekarza. Po śmierci matki (1886) opiekowała się dziećmi znajomego aptekarza (osierocona została z siedmiorgiem rodzeństwa w 1897 roku). 8 grudnia 1899 w czasie uroczystości Niepokalanego Poczęcia, złożyła ślub dziewictwa.

  Choroby uniemożliwiły jej wstąpienie do zakonu pasjonistek. Na jej ciele pojawiły się rany, cierpiała także na chorobę Potta. Miała prowadzić rozmowy z Jezusem i Matką Bożą dotyczące cierpienia niezawinionego. Zmarła w wigilię Wielkanocy.

  Beatyfikowana 14 maja 1933, przez papieża Piusa XI, Pius XII kanonizował św. w Bazylice św. Piotra na Watykanie 2 maja 1940. Była pierwszą świętą zmarłą i kanonizowaną w XX wieku. Powodem uznania jej świętości stało się świadome, milczące przyjęcie cierpienia przez św. Gemmę.

   

   

  O książkę pytaj w naszej księgarni parafialnej

  (tel. 69 57 777 67)

   

 • „Dokumenty Soboru Watykańskiego II”


  Katechizm Kościoła Katolickiego

  Wydawnictwo: Pallottinum

   

  Wydanie specjalne z okazji Roku Wiary.

   

  „W samej swojej strukturze Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia rozwój wiary, poruszając nawet wielkie kwestie życia powszechnego. Strona po stronie, odkrywa się, że to, co jest przedstawione, nie jest jakąś teorią, ale spotkaniem z konkretną Osobą, która żyje w Kościele.” Benedykt XVI Porta Fidei

   

   


  Sobór Watykański II

  Wydawnictwo: Pallottinum

   

  Wydanie specjalne z okazji Roku Wiary.

   

  O książki pytaj w naszej księgarni parafialnej

  (tel. 69 57 777 67)

 • „Japonia na kolanach”

   

  Paul Glynn

  Wydawnictwo PWE

  Czerwiec 2011

   

  Wstrząsająca, prawdziwa opowieść o człowieku, który udowodnił, że jest na świecie siła większa od energii atomowej - to moc prawdziwej wiary.

   

  Japonia, która 66 lat temu została śmiertelnie zraniona przez dwie eksplozje nuklearne, dziś po raz kolejny zmaga się z przerażającymi skutkami niszczycielskiej siły atomu. Po tamtej katastrofie znalazła dość siły, by dźwignąć się z kolan. Chociaż może należałoby powiedzieć, że miała dość siły, aby upaść na kolana. Ogromną rolę w owym rozmodleniu Japonii odegrał zmarły w opinii świętości Takashi Nagai. Świadectwo jego pełnego poświęcenia i ofiary życia na zgliszczach zrujnowanego Nagasaki ma w kontekście ostatnich wydarzeń w Fukuszimie niezwykłą, niesamowitą wręcz wymowę.

   

  Takashi Nagai, cudownie uzdrowiony przez ojca Maksymiliana Marię Kolbego, pozostawił nam, ludziom żyjącym w XXI wieku, pytania o energię jądrową. Pytania, na które musimy udzielić jednoznacznych odpowiedzi.

   

   

  O książkę pytaj w naszej księgarni parafialnej

  (tel. 69 57 777 67)

   

 • „Bez rąk, bez nóg...”

   

  Nick Vujicic

  Wydawnictwo AETOS

   

  Nick Vujicic  podróżuje po całym świecie i występuje jako mówca motywacyjny, niosąc nadzieję i inspirację milionom ludzi. Nick angażuje się w działalność charytatywną, a równolegle kieruje własną firmą, prowadzi szkolenia biznesowe, przemawia na międzynarodowych konferencjach i spotyka się z głowami państw.

   

   

  O książkę pytaj w naszej księgarni parafialnej

  (tel. 69 57 777 67)

   

Modlitwy Kościoła na komórce

zobacz spis treści

PODSTAWOWA KOMÓRKA SPOŁECZNA

Jeśli korzystasz na co dzień z sieci społecznościowych, używasz smartfona do komunikowania się ze światem, to znaczy, że możesz go użyć też w rozmowie z Bogiem.

Na stronie mobilnej znajdziesz większość modlitw kościoła katolickiego i inne pomocne rzeczy, które każdy powinien mieć przy sobie.

Adres strony na komórce jest taki sam, jak na komputerze. Jeśli twój „phone” nie jest dość „smart”, żeby rozpoznać stronę mobilną, to trzeba mu pomóc dopisując po slashu /phone http://www.domaniewska.pl/phone/index.html