PARAFIA  NMP MATKI KOŚCIOŁA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

   UWAGA

 

- Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

 

- Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

 

- Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa i innych zaświadczeń.

 

- Zaświadczenie dla chrzestnych wydaje się wyłącznie osobom, których dotyczy na podstawie dokumentu potwierdzającego bierzmowanie oraz rozmowy duszpasterskiej dotyczących spełniania wymogów stawianych chrzestnym (Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874 §1).

 

Chrzestnymi nie mogą być m.in. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa, osoby niewierzące i niepraktykujące.

 

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

19.00

7.00

8.30

10.00

11.30   (z udziałem dzieci)

13.00

19.00

21.00

 

DNI POWSZEDNIE:

7.00 - 9.00 - 19.00

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

W czasie każdej Mszy świętej

Każdy czwartek 7.00–21.00

Pierwszy piątek miesiąca od 18.00

NABOŻEŃSTWA

 

Rózaniec - codziennie o godz. 18.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu -

każdy czwartek od 7.30 do 19.00

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego -

czwartek o godz. 15.00

piątek o godz. 15.00

Kancelaria Parafialna

od poniedziałku do piątku   godz. 16.00-18.00

 

tel. 22 848 02 24   wew.  120

 

ul. Domaniewska 20

02-672 Warszawa

Święto Chrztu Pańskiego
13 stycznia 2019 r

 

Wizyty kolędowe w tym tygodniu:

 

14 stycznia (poniedziałek) ul. Wielicka 38 i 45, ul.Puławska 115, 117, 117A i 119 oraz domki przy ulicach Zawrat, Kalatówki i Czerniowiecka;

 

15 stycznia (wtorek) ul. Czerniowiecka 9 oraz domki przy ul. Idzikowskiego i Ikara;

 

16 stycznia (środa) ul.Cieszyńska 1A;

 

17 stycznia (czwartek) ul.Cieszyńska 4;

 

18 stycznia (piątek) ul. Bukowińska 28 i 30.

 

Prosimy o pomoc w rozwieszeniu zawiadomień o kolędzie.

 

Gościmy dzisiaj w naszej parafii Seminarium Redemptoris Mater.

Wieczorem po mszy św. o godz. 19.00 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu seminarzystów.

 

W środę po mszy św. o godz. 9.00 Akcja Katolicka zaprasza na zebranie formacyjne, które odbędzie się w sali A domu parafialnego.

 

W przyszłą niedzielę 20 stycznia zapraszamy młodzież na modlitwę z Pismem Świętym do kościoła dolnego. Początek o godz. 16.00.

 

18 lutego o godz. 20.00 rozpoczną katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży.

 

W niedzielę 27 lutego od godz. 14.00 w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się spotkanie młodych „Panama w Warszawie” dla tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem

 

W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Marcina Jacentego Kierzkowskiego. „Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…”

KONTAKT