Akcja Katolicka w naszej parafii

 

Pierwszą wiadomość o możliwości powstania Akcji Katolickiej w naszej parafii, przekazał św. pamięci ks. proboszcz Janusz Żyźniewski, we wrześniu 1996 r. Na wstępie nakreślił historię przedwojennej Akcji Katolickiej w Polsce. Potrzebę reaktywowania Akcji Katolickiej obecnej rzeczywistości widział św. pamięci. błogosławiony Jan Paweł II już w 1993 roku.

 

W dniu 1 marca 1997 r. dekretem Józefa Kardynała Glempem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski został powołany do życia Parafialny Oddział  Akcji Katolickiej w parafii p.w. NMP Matki Kościoła przez mianowanie 30 osób  pierwszymi zwyczajnymi członkami. Pierwsze spotkania formacyjne kandydatów na członków Akcji Katolickiej odbywały się w kościele św. Michała pod patronatem J.E. Biskupa Piotra Jareckiego. Pierwsze zebranie zwyczajne członków POAK odbyło się 19 maja 1997 r. Na którym odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Na Prezesa Zarządu POAK został mianowany przez Biskupa Diecezjalnego Zygmunt Gigiel. Zastępcami  Prezesa zostali: Barbara Kryda, Czesław Mydłowski, Skarbnikiem − Juliana Michalik, Sekretarzem − Małgorzata Rusek. Została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Romuald Świerżewski, Andrzej Żółtowski, Stanisław Szałygo. Przyjęto, że spotkania formacyjne członków i kandydatów POAK będą odbywały się w każdy 1. i 3.  poniedziałek miesiąca po mszy świętej o godz. 19,00 w sali katechetycznej A .

 

Pierwsze spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej z J. E.  Józefem Kardynałem Glempem − Prymasem Polski odbyło się w siedzibie Episkopatu Polski  w dn. 21 grudnia 1997 r. Spotkanie opłatkowe członków POAK wraz z rodzinami oraz ks. proboszczem Januszem Żyźniewskim − Asystentem Kościelnym POAK odbyło się w dniu 6 stycznia 1998 r. W okresie Wielkanocnym organizujemy wspólnie tzw. „święcone,” gdzie jest okazja do rozmowy i wspólnego świętowania.

 

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która w przedwojennej Polsce była niezwykle żywa i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła.”

 

Jan Paweł II, z przemówienia do biskupów polskich,  styczeń 1993 r.

 • Aktualności

  Najbliższe planowane spotkania formacyjne będą zamieszczane na stronie głównej („Dom”) w zakładce   KaPeWu (Kalendarium Parafialnych Wydarzeń).

  • Na spotkaniach formacyjnych, prowadzimy dyskusje na tematy ustalone przez DIAK, oraz  omawiamy sprawy bieżące dotyczące Akcji Katolickiej w naszej parafii.

  • Akcja Katolicka wydaje miesięcznik „Wierzyć Życiem”, które 15 lutego 2012 r. obchodziło 10. rocznicę wydania 1-go numeru.

  Gorąco zapraszamy na nasze spotkania wszystkich zainteresowanych!

 • Struktura organizacyjna POAK

  Asystent kościelny POAK − ks. Proboszcz Jan Zieliński

   

  Zarząd POAK:

  Prezes zarządu − Andrzej Bański

  Członkowie − Teresa Zmorzyńska, Wanda Dyr

  Skarbnik − Juliana Michalik

  Sekretarz − Stanisław Szałygo

   

  Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Taida Krzemińska

  Członkowie − Michalina Mysłowska, Andrzej Żółtowski

   

  Członkowie zwyczajni POAK

  Członkowie wspierający

   

 • Program działania

  • Spotkania formacyjne odbywają się w każdy pierwszy i trzeci  poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 9 00.

  • Rejonowe spotkania formacyjne − według programu DIAK

  • Spotkania opłatkowe z udziałem rodzin.

  • Udział w rekolekcjach wielkopostnych

  • Udział w Drodze Krzyżowej  ulicami Starego Miasta

  • Udział w procesji Bożego Ciała

  • Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce A K na Jasną Górę

  • Udział we mszy świętej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, patronalnego święta Akcji Katolickiej.

  • Udział w adwentowym dniu skupienia.

  • Coroczne kwestowanie  na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w Dniu Papieskim.

  • Udział w spotkaniu opłatkowym z ks. kard. Kazimierzem Nyczem